Kardioecho s.r.o. - kardiologická ordinace a echokardiografie » Specializace

Dovolená 

MUDr.Krupauerová  - 2.7. - 16.7.2021 , 26. 7 - 6.8. 2021

MUDr. Panyová        - 23.7 - 6.8.2021  ,30.8. - 10.9.2021

MUDr.Mikulová         - 9.8. - 27.8.2021

Specializace

Naším cílem je rozšíření spolupráce s praktickými lékaři, které zkvalitní ambulantní péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami a tím dosáhne snížení počtu návštěv u lékaře a snížení počtu hospitalizací zejména u pacientů s chronickým srdečním selháním a chlopenními vadami.

Vedle standardní kardiologické ambulantní péče se zaměřujeme především na okruh nemocných

  • po koronárních intervencích a po prodělané kardiální ischemické příhodě
  • s chlopňovými vadami a jejich problematikou před a po operaci, včetně kontroly a řízení antikoagulační léčby
  • s poruchami srdečního rytmu (jsme v úzké spolupráci s arytmologickým pracovištěm místního kardiocentra)
  • s obtížně léčitelnými a rezistentními formami hypertenze
  • s dyslipidémií
  • s chronickým srdečním selháváním
  • s problematikou vrozených srdečních vad v dospělosti
  • těhotných žen s kardiovaskulárním onemocněním

Přehled nabízených služeb najdete zde.

 
 
 

Kardioecho s.r.o

Jírovcova 1
370 01 České Budějovice

tel: +420 386 323 278
e-mail: info@kardioecho.cz