Kardioecho s.r.o. - kardiologická ordinace a echokardiografie » Specializace

 1.7 a 4.7. ambulance uzavřena

Dovolená 

MUDr.Panyová          17.6. - 21.6.2024 , 4.7 - 8.7. 2024

MUDr.Krupauerová    21.6. - 8.7. 2024

MUDr.Mikulová            1.7. -  5.7.2024

 

        

 

 

Specializace

Naším cílem je rozšíření spolupráce s praktickými lékaři, které zkvalitní ambulantní péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami a tím dosáhne snížení počtu návštěv u lékaře a snížení počtu hospitalizací zejména u pacientů s chronickým srdečním selháním a chlopenními vadami.

Vedle standardní kardiologické ambulantní péče se zaměřujeme především na okruh nemocných

  • po koronárních intervencích a po prodělané kardiální ischemické příhodě
  • s chlopňovými vadami a jejich problematikou před a po operaci, včetně kontroly a řízení antikoagulační léčby
  • s poruchami srdečního rytmu (jsme v úzké spolupráci s arytmologickým pracovištěm místního kardiocentra)
  • s obtížně léčitelnými a rezistentními formami hypertenze
  • s dyslipidémií
  • s chronickým srdečním selháváním
  • s problematikou vrozených srdečních vad v dospělosti
  • těhotných žen s kardiovaskulárním onemocněním

Přehled nabízených služeb najdete zde.

 
 
 

Kardioecho s.r.o

Jírovcova 1
370 01 České Budějovice

tel: +420 386 323 278
e-mail: info@kardioecho.cz